„Pozyskiwanie informacji – naukowej i nie tylko” to zorganizowane przez Żak Miesięcznik Studentów Politechniki Wrocławskiej oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej spotkanie studentów i członków społeczności akademickiej Politechniki Wrocławskiej z naukowcami, popularyzatorami nauki, przedstawicielami świata biznesu i specjalistami z zakresu nauk społecznych i bibliotekoznawstwa. Podczas trzech dyskusji, poprowadzonych przez dziennikarzy „Żaka”, poruszane będą zarówno kwestie wykorzystania już istniejącej informacji w pracy naukowej, skutecznej prezentacji wyników własnych badań, jak i poruszania się w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym XXI wieku, będącym często pod wpływem niesprawdzonych, przeinaczonych faktów i półprawd.
Wstęp wolny.

HARMONOGRAM

11:15-12:45 – część pierwsza: „Metody i inspiracje w pozyskiwaniu informacji”
Zakres tematyczny: źródła motywacji i inspiracji w badaniach naukowych. Wybór tematu badań przez naukowca. Sposoby pozyskiwania rzetelnej informacji (biblioteki, zasoby elektroniczne, szeroko pojęty Internet).
Uczestnicy:
• prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs – dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
• dr hab. Stanisław Czachorowski – biolog, ekolog i entomolog, autor bloga Profesorskie Gadanie
• dr hab. inż Izabela Sówka – Zakład Inżynierii i Ochrony Atmosfery, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika wrocławska
• mgr Jędrzej Leśniewski – Zastępca dyrektora CWINT ds. Bibliotek

13:15-14:45 – część druga: „Sposoby prezentacji informacji”
Zakres tematyczny: postrzeganie informacji z perspektywy promotora, dziennikarza, przedstawiciela świata biznesu, naukowca i przeciętnego użytkownika. Istotne wartości dla każdej z wymienionych grup odbiorców. Przejrzyste i czytelne przekazywanie informacji.
• prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs – dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki
• dr hab. Stanisław Czachorowski – prof. UWM, biolog, ekolog i entomolog, autor bloga Profesorskie Gadanie
• Aleksandra i Piotr Stanisławscy – autorzy najpopularniejszego w Polsce bloga popularnonaukowego Crazy Nauka
• Łukasz Remisiewicz – autor bloga Neurosocjologia – mózgi na społecznej smyczy
• przedstawiciele wiodącej firmy doradczej McKinsey&Company

15:15-16:45 – część trzecia: „Rozpoznawanie informacji oraz postrzeganie jej w społeczeństwie”
Zakres tematyczny: ogólne podejście do informacji. Przyczyny podążania za wiadomościami sensacyjnymi, niepopartymi badaniami. Sposoby odróżniania rzetelnych informacji od manipulacji czy dezinformacji. Powody nieprzyswajania wiadomości niepasujących do naszego światopoglądu.
• prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs – dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki
• dr hab. Stanisław Czachorowski – prof. UWM, biolog, ekolog i entomolog, autor bloga Profesorskie Gadanie
• Aleksandra i Piotr Stanisławscy – autorzy najpopularniejszego w Polsce bloga popularnonaukowego Crazy Nauka
• Łukasz Remisiewicz – autor bloga Neurosocjologia – mózgi na społecznej smyczy
• dr Mateusz Kotowski – Kierownik Zespołu Filozofii i Socjologii Wiedzy SNHiS PWr