Zarząd

Kacper Borucki
Redaktor wydania
Dagmara Rybak
Redaktor naczelna, Szef korekty
Paulina Napierała
Zastępczyni redaktor naczelnej, Szef Foto

Redakcja

Eliza Bandzwołek
Korekta
Mateusz Baranowski
Foto
Weronika Duda
Korekta
Agata Gruca
Korekta
Dominika Kaczmarek
Foto
Marlena Kasperczyk
Foto
Elżbieta Kowalik
Redakcja, Korekta
Hanna Krawiec
Korekta
Ksenia Kuchta
Szef Składu, Redakcja
Agata Margiewicz
Skład
Julia Niemczycka
Redakcja
Radosław Rutkowski
Redakcja
Wiktor Slavow
Redakcja
Kinga Smuś
Korekta
Barbara Szymczyk
Redakcja
Dominika Szymczyk
Redakcja
Justyna Walczak
Redakcja

Współpraca

Małgorzata Dzik
Emerytowana red. naczelna
Aleksander Spyra
Emerytowany red. naczelny