Siedziba redakcji:

Akademik T-3, sala 6
plac Grunwaldzki 61
50-382 Wrocław

Dane kontaktowe:

E-mail: zak_pwr@pwr.edu.pl
Facebook: FACEBOOK.COM/ZAK.PWR
Instagram: zak_pwr

Masz pytanie? A może chciałabyś/chciałbyś nas odwiedzić? Dowiedzieć się czegoś o „Żaku”, poznać gazetę od kuchni, zaproponować temat na ciekawy Twoim zdaniem artykuł, sprawdzić swoje umiejętności? Zapraszamy do kontaktu pod wskazany powyżej adres e-mail lub bezpośrednio do jednego z redaktorów (O Żaku->Zespół).

Zapraszamy do współpracy!

Materiały do naszego pisma prosimy przesyłać na adres: zak_pwr@pwr.wroc.pl. W zależności od terminu wysłania materiałów oraz ich jakości, będziemy się kontaktować w sprawie ewentualnej publikacji w kolejnych numerach.

Aby opublikować drobne ogłoszenie na temat swojego wydarzenia (dwa-trzy zdania, co, gdzie, kiedy), należy skontaktować się z nami do 6 dnia miesiąca poprzedzającego numer, w którym informacja miałaby się znaleźć. Aby opublikować reklamę, należy się z nami skontaktować do 15 dnia miesiąca poprzedzającego numer, w którym reklama miałaby się znaleźć.

Kontakt dla osób prywatnych, chcących opublikować swój tekst lub podjąć współpracę: Dagmara Rybak, redaktor naczelna (dagmara.rybak@zak.pwr.edu.pl), numer telefonu: 516 297 328.

Kontakt w sprawie reklamy: Dagmara Rybak (dagmara.rybak@zak.pwr.edu.pl).

Kontakt w sprawie patronatów medialnych: Dagmara Rybak (dagmara.rybak@zak.pwr.edu.pl).