Szkolenia Samorządów Studenckich

Samorząd Studencki wyszedł z inicjatywą. Dla wszystkich, którzy chcą się zorientować, jak od kuchni wygląda praca w Samorządzie, a także dla nowych członków Samorządów, żeby szybciej, łatwiej i skuteczniej wdrożyli się w działalność studencką, powstał cykl szkoleń.

Ostatnio odbyło się pierwsze szkolenie dotyczące Finansowania Działalności Studenckiej, poprowadzone przez Laurę Downar-Zapolską. Dzisiaj odbyło się kolejne, dotyczące struktur na Politechnice oraz w Samorządach. Szkolenie poprowadził Filip Ogonowski, wiceprzewodniczący Zarządu Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej. Kolejne spotkania będą dotyczyć m.in. pozyskiwania środków na działalność studencką ze źródeł zewnętrznych, obsługi produktów Google’a, zarządzaniem zespołem, stypendiów czy bezpieczeństwa podczas organizowanych wydarzeń. Wszystkie spotkanie prowadzone będą przez doświadczonych członków Samorządów oraz sekcje 4S.

Dla najbardziej zaangażowanych osób, które wezmą udział w szkoleniach, przygotowane są nagrody!

Kontakt i więcej informacji u koordynatorów projektu:

Moniki Wrzałek
email: monika.wrzalek@samorzad.pwr.edu.pl

oraz Krystiana Cieślaka
krystian.k.cieslak@gmail.com