Aktualności,  Organizacja Studencka,  Politechnika Wrocławska,  Wrocław

Wampiriada! – Każda kropla się liczy!

Co: WAMPIRIADA!
Kiedy: 6 maja 2016 r.
O której: 11.30-15.30
Gdzie: C-13, II piętro oraz w krwiobusie na parkingu koło polinki

Zanim jednak przystąpicie do oddawania krwi, musicie pamiętać o:

– zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości z numerem PESEL;
– zjedzeniu lekkiego posiłku;
– uzupełnianiu płynów;
– unikaniu nadmiernego wysiłku fizycznego.

Przypominamy, że każdemu krwiodawcy przysługuje zwolnienie z zajęć w dniu oddawania krwi, pakiet czekolad oraz upominki.