Aktualności,  Politechnika Wrocławska

Nowy Rektor Politechniki

Nowym rektorem Politechniki Wrocławskiej będzie prof. Cezary Madryas. W czwartek podczas posiedzenia Uczelnianego Kolegium Elektorów, które odbyło się w auli gmachu głównego PWr, prof. Madryas otrzymał 79 głosów elektorskich. Czteroletnia kadencja nowego rektora rozpocznie się 1 września 2016 r.

Więcej informacji o wyborach: http://www.pwr.wroc.pl/3151613,241.dhtml
Więcej informacji o Nowym Rektorze: http://cezary.madryas.pwr.edu.pl/