Patronat

Konkurs na Pomysł – Ty też możesz zostać wynalazcą!

Konkurs na Pomysł jest ogólnopolskim, cyklicznym wydarzeniem organizowanym od 2009 roku, w którym każdy może uzyskać prawne sfinalizowanie swojego projektu. Organizatorem i pomysłodawcą inicjatywy jest Kancelaria Prawno-Patentowa Jarzynka i Wspólnicy. Konkurs ma charakter Pro Publico Bono, co z łaciny oznacza dla dobra ogółu. W tym przypadku ogółem są kreatywne oraz myślące nieszablonowo młode osoby.

Początkowo konkurs skierowany był wyłącznie do studentów, jednak bardzo duże zainteresowanie, również wśród młodzieży niestudiującej spowodowało zmianę w regulaminie, która nastąpiła po zakończeniu II edycji. Od tamtej pory w Konkursie na Pomysł mogą brać udział nie tylko studenci studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym, ale również pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Warto wskazać, iż zgłoszenia konkursowe cechują się bardzo dużym zróżnicowaniem, począwszy od drobnych gadżetów, poprzez projekty urządzeń elektronicznych, mechanicznych, chemicznych, komunikacyjnych jak również projekty biznesowe. Można zgłosić wszystko, co może być wynalazkiem lub wzorem użytkowym.

Głównym celem konkursu jest pobudzenie i wsparcie kreatywnego myślenia wśród młodych osób, które cały czas się uczą. Chcemy zachęcić je do realizacji i rozwijania własnych pomysłów, przy jednoczesnym wcieleniu ich w życie. Aby to osiągnąć propagujemy wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej oraz ukazujemy jak ważne jest zabezpieczenie interesu prawnego w odniesieniu do własnych pomysłów.

Dla laureata konkursu, Kancelaria Prawno-Patentowa Jarzynka i Wspólnicy zapewnia prawną finalizację zgłoszonego pomysłu, poprzez zainicjowanie procedury patentowej przed Urzędem Patentowym RP w imieniu laureata konkursu. Kancelaria występuje jako pełnomocnik. W ramach powyższej procedury pomagamy przygotować zgłoszenie patentowe, a następnie zapewniamy bezpłatną obsługę prawną oraz pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem wynalazku lub prawa ochronnego na wzór użytkowy. Kancelaria dodatkowo zapewnia opiekę prawną dla zwycięzców poszczególnych edycji konkursu w zakresie zgłoszonego pomysłu. Taka działalność kancelarii ma istotne znaczenie dla młodych ludzi, gdyż często to właśnie koszty powodują, że nawet najlepsze pomysły mogą zostać porzucone. Poprzez udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej chcemy po raz kolejny zachęcić młode osoby do innowacyjnego myślenia oraz zdjąć z nich ciężar finansowy w tym zakresie.

Dodatkowo, nie chcemy aby laureaci po zabezpieczeniu prawnym swoich pomysłów zatrzymali się, jeżeli chodzi o rozwój projektu. W tym celu dla finalistów organizowane jest szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji własnych projektów, na którym uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób uzyskać środki finansowe na realizację i wdrożenie własnego projektu w życie, jak pozyskać inwestora oraz jak zabezpieczyć się na przyszłość przed m.in. kradzieżą ich pomysłu. Szkolenie prowadzone jest przez europejskich rzeczników patentowych, którzy podzielą się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również praktyczną. Odpowiedzą oni na wszelkie pytania uczestników i rozwieją wątpliwości w tym zakresie.

Obecnie trwa VI edycja Konkursu na Pomysł, co doskonale potwierdza popularność inicjatywy. Pierwszy etap konkursu obejmuje rejestrację internetową. Wszyscy zainteresowani do 30 czerwca 2015 roku powinni wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej www.konkursnapomysl.pl. W zgłoszeniu należy podać kilka informacji o osobie zgłaszającego, krótko opisać swój pomysł oraz dodać zdjęcia projektu o ile są dostępne. Na tej podstawie jury wstępnie oceni czy zgłaszany projekt spełnia wymagania i zakwalifikuje go do konkursu. Uczestnicy nie są ograniczeni liczbą zgłoszeń, więc każdy ma możliwość zgłoszenia kilku pomysłów.

Po zamknięciu rejestracji internetowej zaczyna się drugi etap konkursu, w którym jury oceni innowacyjno-ekonomiczny charakter zgłaszanych pomysłów i wyłoni grupę finalistów. Następnie zostanie wyznaczona data szkolenia, po którym nastąpi oficjalne rozstrzygnięcie konkursu, na którym zostanie wyłoniony laureat oraz zostaną wręczone dyplomy.

Trzeba podkreślić, że Konkurs na Pomysł to nie tylko szansa na prawne zabezpieczenie swojego pomysłu, ale również idealny start w zakresie jego przyszłej realizacji. Najlepszym tego dowodem jest fakt, iż laureat III edycji, Pan Jędrzej Blaut, student AGH został nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem na 41. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, która odbyła się w dniach 10 – 14 kwietnia 2013 roku w Genewie. Pan Jędrzej jest autorem projektu „Podatne gniazdo USB typu A”, który umożliwia podłączenie urządzenia opartego na porcie USB dowolną stroną. Dodatkowo, Urząd Patentowy RP w grudniu 2014 r. przyznał Pani Beacie – Laureatce II edycji Konkursu na Pomysł patent na innowacyjny projekt jednoosobowego, składanego pojazdu wodnego.

Twoja głowa jest pełna pomysłów? Nie czekaj, opisz je i zostań wynalazcą!