Aktualności,  Archiwalne wpisy,  Politechnika Wrocławska,  Wrocław

XIV Krajowy Zjazd Doktorantów już wkrótce

Już po raz XIV powierzono wszystkim ogólnopolskim uczelniom wyższym organizację Krajowego Zjazdu Doktorantów (KZD). W tym roku za siedzibę spotkania ustalono miasto Wrocław. Stąd też w dniach 6-8 grudnia 2013 r. mury Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej staną się miejscem szczególnie ważnym dla całej społeczności doktoranckiej w Polsce.


Podczas pierwszego dnia na Gali Krajowego Zjazdu Doktorantów wręczone zostaną nagrody w konkursie „PRODOK 2013” i „PROPAN2013”. Następnie odbędzie się spotkanie sprawozdawcze oraz przeprowadzone zostanie głosowanie nad przyznaniem absolutorium Zarządowi Krajowej Reprezentacji Doktorantów kadencji VIII, pod przewodnictwem mgr. Roberta Kiliańczyka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Natomiast w drugim dniu wybrane zostaną nowe władze Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję 2013/2014. Nad działalnością Zarządu będzie czuwać nowo wybrana Komisja Rewizyjna.  W trakcie Zjazdu dyskutowane będą również najważniejsze sprawy dotyczące społeczności doktoranckiej.

Czym jest zatem KZD?

Krajowy Zjazd Doktorantów jest najwyższym organem Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD). Zjazd tworzą wyłącznie doktoranci będący delegatami samorządów doktorantów uczelni i jednostek naukowych, prowadzących studia doktoranckie w Polsce.
Coroczne spotkanie doktorantów z całej Polski ma na celu ustalenie priorytetów działalności Zarządu KRD na kolejną kadencję oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wszystkich ośrodków naukowych w kraju. Warto podkreślić, iż integracja uczestników poprzednich Zjazdów zaowocowała wieloma inicjatywami, zarówno naukowymi, jak i organizacyjnymi.

ORGANIZATORZY ZJAZDU
Przygotowania tegorocznego XIV Krajowy Zjazd Doktorantów podjęły się Samorządy Doktorantów uczelni wyższych i instytutów naukowych miasta Wrocławia zrzeszone w ramach Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich: Akademia Wychowania Fizycznego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Wrocławski.