Archiwalne wpisy

FES GAME w ramach Programu Edukacyjnego Automotywacja

Ruszyła I edycja Programu Edukacyjnego Automotywacja skierowanego do studentów Politechniki Wrocławskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie a także do studentów innych uczelni o profilu technicznym jak Politechnika Warszawska, Lubelska oraz Łódzka. Program ma pomóc studentom w aktywizacji zawodowej. Pierwszym działaniem zaplanowanym przez organizatorów w ramach Automotywacji są warsztaty FES GAME, czyli gry symulacyjne z elementami Assessment Center, które odbędą się już 29. października na Politechnice Wrocławskiej oraz 14. listopada na Zachodniopomorskich Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Automotywacja to Program Edukacyjny, którego głównym celem jest przekazanie studentom wiedzy eksperckiej ze świata motoryzacji, pokazanie możliwości rozwoju w branży, a także ułatwienie młodym ludziom wejścia na rynek pracy poprzez rozwijanie niezbędnych kompetencji. – Głównym celem naszego Programu jest zbliżenie świata nauki i biznesu oraz rozwijanie kompetencji studentów tak, aby odpowiadały one wymaganiom rynku pracy. Bez współpracy, wzajemnego wsparcia i wspólnego zidentyfikowania wzajemnych potrzeb i możliwości, biznes nie wykorzysta potencjału środowisk akademickich – komentuje Magdalena Wojtasiak, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Zasobów Ludzkich na Polskę w firmie Faurecia, która jest głównym Partnerem Programu.

Przez najbliższe dwa lata studenci będą mieli możliwość zaangażowania się w różnorodne wydarzenia związane z Automotywacją – Program Ambasadorski, Dni Pracodawcy oraz warsztaty i konkursy. Elementy Programu zostały przygotowane w taki sposób, aby zaktywizować studentów , zachęcić ich do poszukiwania własnej drogi zawodowej i umożliwić nabycie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. Bezpośrednią korzyścią dla uczestników Programu Automotywacja, którzy wykażą się określonymi umiejętnościami, będzie dodatkowo możliwość odbycia płatnego stażu w firmie Faurecia.

Najbliższym wydarzeniem zaplanowanym w ramach Automotywacji są warsztaty FES GAME skierowane do studentów III, IV i V roku wspomnianych uczelni. FES Game to gra symulacyjna, podczas której studenci pod okiem specjalistów z Faurecii, mogą zmierzyć się z zadaniami praktycznymi. Gra, będąca nowoczesną filozofią zarządzania produkcją, odzwierciedla procesy, jakie przebiegają w przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej, dzięki czemu można zobaczyć, jak wygląda codzienna praca w firmie. Do gry może przystąpić jednorazowo ok. 15 osób, a czas jej trwania to około 4 godziny.

Program Edukacyjny Automotywacja realizowany jest w ramach projektu systemowego Biznes dla edukacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Partnerami Programu są Faurecia – lider wśród globalnych graczy branży motoryzacyjnej oraz firmy partnerskie KMP i DESART. Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie www.automotywacja.com oraz na Facebooku: Automotywacja – Kariera bez hamulców.

 

 

Martyna Dziopak