Aktualności,  Archiwalne wpisy,  Inne,  Patronat

“Konkurs na pomysł”

To już IV EDYCJI KONKURU NA POMYSŁ ORGANIZOWANEGO PRZEZ KANCELARIĘ PATENTOWĄ JARZYNKA I WSPÓLNICY
„Konkurs na pomysł” to propozycja Kancelarii Patentowej Jarzynka i Wspólnicy dla studentów, łącząca w sobie możliwość rozwinięcia talentów z okazją do uzyskania praw w zakresie własności intelektualnej.
„Konkurs na pomysł” kierowany jest do wybitnie uzdolnionych studentów. Chcą Was zainspirować do twórczego działania, a także doprowadzić do prawnego sfinalizowania pomysłów, które powstały lub powstają w Waszych głowach.
Do realizacji tego przedsięwzięcia, którego efektem będzie uzyskanie patentu bądź prawa ochronnego na wzór użytkowy, konieczny jest wysiłek intelektualny, polegający nie tylko na stworzeniu innowacji, lecz również na precyzyjnym przedstawieniu pracy celem pozytywnego rozpatrzenia przez Urząd Patentowy RP.
Pierwszy etap to rejestracja internetowa. Wymagany jest krótki opis pracy, na podstawie którego członkowie Jury zakwalifikują zgłoszenie do konkursu. Następnie Jury prześle wskazówki i informacje pomocne przy przygotowaniu opisu pracy konkursowej, który spełni niezbędne wymogi do zgłoszenia wynalazku bądź wzoru użytkowego. Członkowie Jury wybiorą najlepsze prace o wysokim potencjale innowacyjno-ekonomicznym. Organizatorzy zachęcają do jak najszybszej rejestracji do konkursu, gdyż pomoże to w stworzeniu opisu pracy konkursowej na najwyższym poziomie.
TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ ROZPOCZĄŁ SIĘ W DNIU 1 LISTOPADA 2012 I TRWA DO 30 KWIETNIA 2013 ROKU.
Dla zwycięzców Organizatorzy oferują:
· profesjonalną obsługę prawną w zakresie własności intelektualnej, obejmującą dokonanie wszelkich czynności i opłat związanych z procedurą zgłoszeniową wynalazku (wzoru użytkowego) przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zwycięskich prac;
· szkolenie dotyczące sposobów pozyskania inwestorów do komercyjnego zastosowania projektu;
· nagrody rzeczowe.
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród Autorom zwycięskich prac nastąpi w czerwcu 2013 roku. Informacja o nagrodzonych pracach nastąpi na stronie internetowej konkursu po uprzednim dokonaniu czynności zabezpieczających interesy prawne Twórców.
Zespół Kancelarii Jarzynka i Wspólnicy