Kontakt

kontakt2

Siedziba redakcji:

Akademik T-3, sala 6
plac Grunwaldzki 61
50-382 Wrocław
Tel. do red. naczelnego: 790 210 840
E-mail: zak_pwr@pwr.edu.pl
Facebook: FACEBOOK.COM/ZAK.PWR

Masz pytanie? A może chciałabyś/chciałbyś nas odwiedzić? Dowiedzieć się czegoś o „Żaku”, poznać gazetę od kuchni, zaproponować temat na ciekawy Twoim zdaniem artykuł, sprawdzić swoje umiejętności? Zapraszamy do kontaktu pod wskazany powyżej adres e-mail lub bezpośrednio do jednego z redaktorów (O Żaku->Członkowie).

DYŻURY REDAKCYJNE:

Spotkania redakcyjne odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 19 w siedzibie redakcji.
Zapraszamy!

Zapraszamy do współpracy!

Materiały do naszego pisma prosimy przesyłać na adres: zak_pwr@pwr.wroc.pl. W zależności od terminu wysłania materiałów oraz ich jakości, będziemy się kontaktować w sprawie ewentualnej publikacji w kolejnych numerach.

W semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 ukażą się cztery numery „Żaka” (w marcu, kwietniu, maju, czerwcu).
Aby opublikować drobne ogłoszenie na temat swojego wydarzenia (dwa-trzy zdania, co, gdzie, kiedy), należy skontaktować się z nami do 6 dnia miesiąca poprzedzającego numer, w którym informacja miałaby się znaleźć. Aby opublikować reklamę, należy się z nami skontaktować do 15 dnia miesiąca poprzedzającego numer, w którym reklama miałaby się znaleźć.

Kontakt dla osób prywatnych, chcących opublikować swój tekst lub podjąć współpracę: Michał Sierszulski, redaktor naczelny (michal.sierszulski@zak.pwr.edu.pl), numer telefonu: 661 052 268.
Kontakt w sprawie reklamy: Małgorzata Dzik (malgorzata.dzik@zak.pwr.edu.pl).
Kontakt w sprawie patronatów medialnych: Małgorzata Dzik (malgorzata.dzik@zak.pwr.edu.pl).